Art Bears – Winter Songs (Recommended Records LP, 1979)

1) The Bath of Stars; 2) First Things First; 3) Gold; 4) The Summer Wheel; 5) The Slave; 6) The Hermit; 7) Rats and Monkeys; 8) The Skeleton; 9) The Winter Wheel; 10) Man and Boy; 11) Winter/War; 12 )Force; 13) Figures; 14) Wheels

Der Hopes And Fears var avslutningen av Henry Cow og starten på Art Bears, var Winter Songs det første «rene» Art Bears albumet. Winter Songs er tvers igjennom Art Bears – planlagt og innspilt av Frith, Cutler og Krause, med hjelp av tekniker Etienne Conod, og også denne gangen spilt inn i Sveits. Borte er bidragene fra «rest-Henry Cow, som satte preg på Hopes And Fears med treblåsere og progressive tilnærminger.

Muiskken på Winter Songs er kjølig, innestengt og trykkende, langt mer så enn på Hopes And Fears. Fred Frith og Chris Cutler står for alt spill. Cutler på trommer og perkusjon, mens multi-instrumentalist Frith tar seg av gitar, bass, keyboards og xylofon. Det musikalske tar et langt steg bort fra avantprog og RIO, og kan beskrives som artrock. Sangbasert, men dypt eksperimentell i arrangementer og spill; tung og seig eksperimentell rockmusikk. Påvirkning fra det skjedde i populærmusikken på denne tiden er tydelig; spor av postpunk og nowave er tilstede – og stedvis en forskuttering av noiserocken som skulle gro ut av hardcore scenen i USA på åttitallet. Samtidig er musikken utpreget «europeisk», særlig takket være Krauses vokal, som fortsatt er tungt forankret i Weill og annen kunstmusikk. Det er også grunn til å nevne at Frith så på seg selv som en folksinger, før han ble grepet av den progressive bølgen og jazzrocken som traff England på slutten av sekstitallet. Art Bears er på et vis en modernisert tilbakekomst til hans musikalske røtter, særlig når vi vet at også Frith i sin ungdom var begeistret for Kurt Weill.

Med blanke ark valgte også Frith og Cutler en annen tilnærming til selve innspillingene. Der Henry Cow gjerne øvde inn musikken før gruppa gikk i studio, valgte Frith og Cutler å bygge låtene fra scratch i studio – basert på Cutlers tekster og Friths musikk. Sangene ble bygget ut og tapeeksperimenter supplerte tradisjonelle instrumenter i stort omfang.

Tekstene på plata skiller seg ut fra Cutlers tidligere arbeider. På Winter Songs valgte han å bygge et tekstunivers rundt et sett relieffer fra Amiens Katedralen i Reims, Frankrike. Relieffene er fra 1400-tallet og preget i stein og trevirke. Med disse som utgangspunkt skrev Cutler tekster som direkte forsøkte å beskrive relieffene, andre tekster var mer politiske og andre igjen abstrakte. Felles for alle tekstene er at de var kortfattede og lyriske. Et godt stykke fra både proggens Ringenes Herre-fantasier og punkernes rett-i-tryne sinne, for å si det forsiktig.

Ikke bare er tekstene knappe, musikken er også utpreget økonomisk: 14 sanger på 38 minutter. Det faktum at Art Bears makter å breie ut sine vinger og lage et så varig og mangeslungent verk innenfor disse rammene, sier alt om disse tre musikerne.

Rating: 8/10