Brainticket – Adventure (Bellahon LP, 1980)

1) Adventure (Part 1); 2) Adventure (Part 2)

På siste halvdel av syttitallet konsentrerte Vandroogenbroeck seg om å lage musikk til film og tv. Han ga også ut noen soloalbum. Brainticket opprettholdt en viss aktivitet, selv om det ikke ble utgitt nye plater. Det sirkulerer bootlegs med liveopptak fra denne perioden, men aktiviteten var på et minimum i forhold til det tidlige syttitallet.

Den «nye» utgaven av Brainticket hadde tilhold i Sveits, og bestod av Joe Vandroogenbroeck (fløyte, synth, clavinet) Barney Palm (trommer, perkusjon), Hans Deyssenroth (piano, synth) og Wilhelm Seefeldt (synth, datamaskin). Denne utgaven av gruppa spilte inn i to album, i henholdsvis 1980 og 1982. Både Adventure (1980) og Voyage (1982) ble improvisert frem i studio. Deretter ble de lange jammene klippet ned til to sidelange stykker.

Adventure var langt unna forgjengernes tidvis konsentrerte låtstrukturer. Innledningsvis kjente musikerne forsiktig på hverandre, i et fullstendig «løst» miljø, hvor det var lite melodiske føringer eller hektende tema å feste seg ved. Ettersom de fire musikerne kom i gang og etter noen minutter fikk samlet seg, skled det frem et fusionaktig stuk, der elektrisk piano, clavinet og tabla dominerte. Det kunne minne om en minimalistisk utgave av det Miles Davis og kompani bedrev på det tidlige syttitall, selv om det var et stykke opp til høydene Miles kunne nå på en god kveld. Musikken ble tilført et drømmende lag av space, en oppløsning av rom og tid, gjennom lydeffekter og diverse atonale utspill og innspill fra maskinparken.

Del to var åpnere og friere innledningsvis enn avslutningen på side 1, og var en slags tilbake til start, med omtrent samme taktikk som på side 1. Her samspilte synth og clavinet et sted i det ytre rom, samtidig som clavineten tilførte en unik funky vibb. Etter hvert som musikken skred frem, ble det rytmiske mer fremtredende. Så hev også Joe Vandroogenbroeck seg på med fløyta, og da nærmet det seg virkelig sløy fusion.

Adventure var aldri vanskelig eller krevende tross sin rene improvisasjon. Selv om mange av Braintickets lyttere sikkert ville ha musikken mer forankret i rock, prog og jazz, var det verdt å bruke tid også på gruppa i fase to av sin karriere.

Rating: 7/10